ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MONTHLY REVIEW ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Για να απαντηθεί το ερώτημα πρέπει να ξεδιαλύνουμε μια σοβαρή σύγχυση: ποια είναι η πραγματικότητα και ποιο είναι το ιδεολόγημα. Λέγεται ότι το χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι γεννήθηκε και αναπτύχθηκε με όρους οικονομίας, γι” αυτό, άλλωστε είχε ονομαστεί Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Χωρίς αμφιβολία, η αιχμή του δόρατος, ή καλύτερα ο μανδύας της εξελικτικής …