ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «THE NEW GEOPOLITICAL ENVIRONMENT IN THE EASTERN MEDITERRANEAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES»

Ladies and Gentlemen, I feel honored indeed to have the opportunity to address you and offer my own personal views on issues that have to do with security and cooperation in the region. Now the topic the organizers of the conference assigned to me is «The new geopolitical environment in the Easter Mediterranean». My first …