ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «THE NEW GEOPOLITICS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN» ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΙΔΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «GREECE-CYPRUS-ISRAEL COOPERATION AND THE NEW GEOPOLITICS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN» (ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Ladies and Gentlemen, Everything that could be said, has been said in the previous sessions and, in a way, our job is easy. I think that our task is to try to highlight certain key features which emerge from the discussions by way of concluding remarks. While trying to do that, I would like to …