ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Θέλουμε να μας βοηθήσετε για να νομοθετήσουμε πάνω σε μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Δύο είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν κυρίως. Το πρώτο θέμα είναι να διευρύνουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης και δεύτερον να υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
Όσον αφορά στη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης, έχουμε μία πηγή χρηματοδότησης η οποία έρχεται από τις τράπεζες. Είναι ο τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος έχει τη δική του λογική, το δικό του ρίσκο και τις δικές του συνθήκες ρευστότητας. Η άλλη ανεξάρτητη πηγή χρηματοδότησης είναι το Χρηματιστήριο, το οποίο αντλεί πόρους με διαφορετική λογική, με άλλο ρίσκο και με άλλες προοπτικές. Θα πρέπει, λοιπόν, αυτές τις δύο πηγές χρηματοδότησης να τις κρατήσουμε ως εναλλακτικές και ανεξάρτητες πηγές.
Το ερώτημα που έχει προκύψει και στο οποίο επανέρχομαι και εγώ είναι: Όταν θα υπάρχει μία ουσιαστική επικυριαρχία του τραπεζικού συστήματος στη λειτουργία της χρηματαγοράς, ουσιαστικά υποτάσσεται η πηγή χρηματοδότησης από το Χρηματιστήριο στη λογική του τραπεζικού κεφαλαίου. Όταν η κυρίαρχη άποψη στο Χρηματιστήριο για το τι θα κάνουμε με τη ρευστότητα στο Χρηματιστήριο, τι θα γίνει με τα επιτόκια, τι θα γίνει με τα χρεόγραφα, πώς θα αυξήσουμε τη ρευστότητα με αύξηση νέων μετοχών ή όχι κλπ., προσδιορίζονται από την τραπεζική λογική ,τότε ουσιαστικά έχουμε μία συρρίκνωση των δυνατοτήτων.
Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας πείτε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτήν την επιρροή, για να έχουμε ακριβώς μία λειτουργία του Χρηματιστηρίου ανεξάρτητη από την τραπεζική λογική. Μη μου πείτε ότι η διεθνής πρακτική είναι να συγχωνευθούν αυτά τα δύο, διότι, αν αυτή είναι η λογική μας, τότε θα σας πω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα είναι άσχετη, διότι τότε δεν θα πρέπει να ελέγξετε μόνο το Χρηματιστήριο, αλλά και τις Τράπεζες. Τότε μπαίνει το θέμα της λειτουργίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δεν θα ήθελα να νομοθετήσουμε σε ένα «θολό» τοπίο, όπου δεν θα ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, ποιοι είναι από πίσω αυτοί που δημιουργούν τη δυναμική της χρηματοδότησης και όπου δεν θα υπάρχουν και ευθύνες.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά εσάς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αναλαμβάνετε πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και αρμοδιότητες. Νομίζετε ότι είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε σε αυτές; Αναλαμβάνετε αρμοδιότητες που ανήκουν στην πολιτική ηγεσία, στον Υπουργό Οικονομίας. Παίρνετε αρμοδιότητες που ανήκουν στην κεφαλαιαγορά.
Άρα είστε εσείς ο αποκλειστικός φορέας προστασίας του δημοσίου συμφέροντος αυτή τη στιγμή. Είστε πραγματικά ανεξάρτητη αρχή; Έχετε την πείρα και το προσωπικό να προχωρήσετε σε ελέγχους;
Με εντυπωσίασε αυτό που είπατε πριν, ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα κεφάλαια πήγαν στην ανάπτυξη. Αλίμονο, αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηριχθεί στα στατιστικά στοιχεία που της δίνουν οι εταιρείες που είναι ελεγχόμενες. Νομίζω ότι μεταφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόωρα υπερβολικές ευθύνες, στις οποίες ενδεχομένως δεν είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε. Ίσως να χρειαστεί ένας χρόνος κάποιων ετών, να δυναμώσει η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά να πάρετε ευθύνες. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛ. ΒΟΥΣΒΟΥΝΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, το θέμα των επιτοκίων. Υπάρχει εκ των πραγμάτων μία εγγενής αντίφαση ανάμεσα στην προσέγγιση την τραπεζική και στην προσέγγιση του Χρηματιστηρίου. Αν, λοιπόν, εγώ είμαι τραπεζίτης και έχω το πάνω χέρι στο Χρηματιστήριο, το θέμα της ρευστότητας στην αγορά θα το διαμορφώσω διαφορετικά.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΥΣΒΟΥΝΗ, ΑΛΕΞΑΚΗ, ΛΑΦΑΖΑΝΗ, ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Αλεξάκη, θα ήθελα να μας βοηθήσετε και αν δεν έχετε τα στοιχεία τώρα, να μας τα στείλετε, ώστε να έχουμε έναν πίνακα ο οποίος θα δείχνει σε μία κολώνα την ελληνική εμπειρία και σε άλλες χώρες τι γίνεται σε μερικά Χρηματιστήρια στην Ευρώπη. Θα ήθελα εκεί να έχω το ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών για μια σειρά ετών των μετοχών των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των θυγατρικών τους εταιρειών στο σύνολο των συναλλαγών, για να δούμε πόσο δυνατή είναι η εκπροσώπηση στις συναλλαγές των τραπεζών στην Ελλάδα σε σχέση με το τι γίνεται π.χ. στη Σουηδία.
Δεύτερον, θα ήθελα να έχω το ποσοστό των αγοραπωλησιών των επενδυτικών οργανισμών των τραπεζών και των άλλων στο σύνολο των συναλλαγών.
Θέλω να πω, επειδή αναφερθήκατε στη Σουηδία, ότι στη Σουηδία η φυσιογνωμία των Χρηματιστηρίων διαμορφώνεται κυρίως από μετοχές βιομηχανικών εταιρειών και όχι τραπεζών. Στην Ελλάδα, το Χρηματιστήριο επηρεάζεται, κυρίως, από τις μετοχές των τραπεζών. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στη Γερμανία, εδώ όμως υπάρχει μία ευαισθησία στο θέμα της αυτής της παρουσίας των τραπεζών και θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτά τα στοιχεία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π. ΒΟΪΛΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από μία ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία. Άρα, κατ” ανάγκην, θα πάει στην Κεφαλαιαγορά. Εάν πάει στην Κεφαλαιαγορά, τότε μας λέτε ότι εντοπίζετε νομικό κενό που πρέπει να συμπληρώοσυμε. Θα ήθελα την άποψή σας επ” αυτού.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn