ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: «ΤΑΞΗ, ΑΝΑΡΧΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗς ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»

Ευχαριστίες. Συγχαρητήρια. Τι είναι αυτό το βιβλίο; Αυτό το βιβλίο δεν είναι για τέρψη. Προβληματίζει. Σας αφήνει με μεγάλα ερωτηματικά. Σας αναγκάζει να σκεφθείτε και να ξανασκεφθείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ερμηνεύετε τον κόσμο, τη ζωή του ατόμου, τις μέχρι στιγμής σισύφειες προσπάθειες των κοινωνιών για μια καλύτερη ζωή. Βιβλίο γραμμένο από έναν επιστήμονα …