ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, Υπάρχει ηλεκτρισμός σε αυτή την αίθουσα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Υπάρχει δυνατή η αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες εξελίξεις, σε κρίσιμες στιγμές για την Κύπρο, για το μέλλον του ελληνισμού. Είναι πράγματι μία κρίσιμη καμπή για το κυπριακό, ίσως η πιο κρίσιμη μετά το 1974. Και το …