ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ZEPPELIN ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είναι για μένα χαρά που σήμερα είμαστε μαζί για να κόψουμε την πίτα όπως το έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας, για τον καθένα από εμάς με υγεία, να εκπληρωθούν όλες οι επιδιώξεις μας, να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα, μια …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ZEPPELIN ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Είναι για μένα χαρά που σήμερα είμαστε μαζί για να κόψουμε την πίτα όπως το έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας, για τον καθένα από εμάς με υγεία, να εκπληρωθούν όλες οι επιδιώξεις μας, να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα, μια …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ZEPPELIN ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είναι για μένα χαρά που σήμερα είμαστε μαζί για να κόψουμε την πίτα όπως το έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας, για τον καθένα από εμάς με υγεία, να εκπληρωθούν όλες οι επιδιώξεις μας, να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα, μια …