ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκλησή σας, για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε να απευθύνω χαιρετισμό σ΄ αυτό το συνέδριο. Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι ένα κρίσιμο συνέδριο για την πορεία του κόμματός σας, αλλά είναι και ένα σημαντικό συνέδριο για την πολιτική ζωή του τόπου, για την πολιτική ζωή που τον τελευταίο …