«ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΝΕΡΠΟΣΤ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Το θέμα που καλούμαι να αναπτύξω σήμερα – κοινωνικά δικαιώματα και δημοκρατία – είναι εξαιρετικής σημασίας, ιδίως ενόψει των εξελίξεων που συντελούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που ανήκει στη σφαίρα των ανθρωπιστικών ζητημάτων και που, επομένως, επιδέχεται αρκετές υποκειμενικές ερμηνείες ως προς το είδος και το εύρος των …