ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας, για το 4ο Συνέδριό του. Το Συνέδριο αυτό δεν αφορά μόνον τα στελέχη του Κινήματος. Το Συνέδριο αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για το μέλλον της χώρας και αφορά άμεσα την ελληνική κοινωνία. Σκοπός του Συνεδρίου είναι, πέρα από τις κομματικές διαδικασίες, να ξεκινήσει έναν ανοιχτό διάλογο …