ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Είναι γεγονός ότι η νεολαία σήμερα ενδιαφέρεται βαθύτατα για την πολιτική, γιατί ενδιαφέρεται για το μέλλον της. Θέλει όμως έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση για τα πολιτικά θέματα. Θέλει άποψη που βγαίνει από ανοικτό και δημοκρατικό διάλογο. Τα ερωτήματα που βάζει η νεολαία είναι αμείλικτα και δεν έχουν απαντηθεί σε δημόσιους διάλογους που γίνονται για καταναλωτικούς …