ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα θέματα που έθεσαν οι εισηγήσεις είναι πολλά. Θεωρώ το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής και του προϋπολογισμού ιδιαίτερα σημαντικό, που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε με απλουστευτικές προσεγγίσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί σε βάθος και προτείνω να συγκληθεί η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ πριν απ” τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, …

ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα θέματα που έθεσαν οι εισηγήσεις είναι πολλά. Θεωρώ το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής και του προϋπολογισμού ιδιαίτερα σημαντικό, που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε με απλουστευτικές προσεγγίσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί σε βάθος και προτείνω να συγκληθεί η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ πριν απ” τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα θέματα που έθεσαν οι εισηγήσεις είναι πολλά. Θεωρώ το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής και του προϋπολογισμού ιδιαίτερα σημαντικό, που δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε με απλουστευτικές προσεγγίσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί σε βάθος και προτείνω να συγκληθεί η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ πριν απ” τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, …