ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2002

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Αρσένης. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι κύριο θέμα, γι” αυτό θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Είναι γνωστό ότι η διεθνής οικονομία είχε αρχίσει μια καθοδική πορεία πριν από το Σεπτέμβρη και οι εκτιμήσεις ήταν ότι αυτή η ύφεση θα …

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Μειοψηφίας κ. Γ. Αρσένης. Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ ( Εισηγητής της Μειοψηφίας): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω με μία ερώτηση. Γιατί αυτή η σπουδή; Γιατί με αυτές τις εσπευσμένες διαδικασίες, θέλει η Κυβέρνηση να επικυρώσει την Συνθήκη του Maastricht; Διότι αν δούμε το πράγμα αντικειμενικά, …

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Μειοψηφίας κ. Γ. Αρσένης. Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ ( Εισηγητής της Μειοψηφίας): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω με μία ερώτηση. Γιατί αυτή η σπουδή; Γιατί με αυτές τις εσπευσμένες διαδικασίες, θέλει η Κυβέρνηση να επικυρώσει την Συνθήκη του Maastricht; Διότι αν δούμε το πράγμα αντικειμενικά, …