ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕΡΠΟΣΤ «ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007 δεν έχει ολοκληρώσει την πορεία της.  Δεν έχει τα χαρακτηριστικά της συνήθους κυκλικής διακύμανσης που μπορεί να αντιμετωπισθεί με ένα κατάλληλο μείγμα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.  Με καθυστέρηση, αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται περί μιας βαθειάς συστημικής κρίσης που συγκλονίζει τα θεμέλια του διεθνούς καπιταλισμού.  Κεντρικό …