ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου: Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης, διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αποψινή. Πιστεύουμε ότι και ο πολιτικός λόγος διακεκριμένων πολιτικών πρέπει να ακούγεται, διότι κάθε μας πράξη, ακόμη και για συλλόγους όπως ο Φιλοτεχνικός, των οποίων ο στόχος είναι καθαρά πολιτιστικός, ενέχει και …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου: Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης, διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αποψινή. Πιστεύουμε ότι και ο πολιτικός λόγος διακεκριμένων πολιτικών πρέπει να ακούγεται, διότι κάθε μας πράξη, ακόμη και για συλλόγους όπως ο Φιλοτεχνικός, των οποίων ο στόχος είναι καθαρά πολιτιστικός, ενέχει και …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου: Ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης, διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αποψινή. Πιστεύουμε ότι και ο πολιτικός λόγος διακεκριμένων πολιτικών πρέπει να ακούγεται, διότι κάθε μας πράξη, ακόμη και για συλλόγους όπως ο Φιλοτεχνικός, των οποίων ο στόχος είναι καθαρά πολιτιστικός, ενέχει και …