ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΠΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1996-2000

Κύριο Γιάννη Ντάσκα Διευθυντή «Πολιτικά Θέματα» Αθήνα Κύριε Διευθυντά, Στο από 6/11/06 ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Η σχολή Γαβρήλου τρώει και την Μαριέττα» που δημοσιεύεται στο 1542 τεύχος του περιοδικού σας, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «ο κ. Αρσένης ηττήθηκε κατά κράτος. Κανένα από τα σχέδιά του δεν πέρασε, τίποτα το ουσιαστικό δεν έκανε …