ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΙΝΕΡΠΟΣΤ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Καλημέρα σας. Όπως ξέρετε, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ διοργανώνει κατά καιρούς μικρές ομάδες συζητήσεων για να κάνει παρεμβάσεις, σε κρίσιμες στιγμές πάνω σε κρίσιμα θέματα. Έτσι, είχαμε αρχίσει από το 1992, όταν μιλήσαμε τότε για την πολιτιστική ταυτότητα του Έλληνα, για την εθνική στρατηγική, για το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, για τη Διαφάνεια αργότερα, την Αυτοδιοίκηση …