ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1996 – 2000: ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1996 – 2000 αφορούσε και επηρέαζε το σύνολο των βαθμίδων της εκπαίδευσης, με βασικό στόχο να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και ποιοτικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, διευρυμένων εκπαιδευτικών επιλογών για όλους τους πολίτες, ικανό να αποτελέσει το θεμέλιο για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της χώρας. Το σύγχρονο ελληνικό δημόσιο σχολείο …