ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (για τη συνάντηση Ομάδας Εργασίας της 23/7/01)

Για το Συνέδριο χρειάζονται δύο κείμενα: Ι. Το ένα κείμενο πρέπει να αναφέρεται στις μεγάλες ανακατατάξεις που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο πρέπει να πάρει θέση σε δύο βασικά θέματα: α) ποιά η θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σ΄ αυτές τις εξελίξεις; και β) ποιος είναι ο ρόλος ενός δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος σ΄ αυτή την …