Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι υπάρχει ένας καταμερισμός εργασίας και ευθύνης ανάμεσα στους επιστήμονες και τους πολιτικούς : Οι επιστήμονες αναλύουν και βγάζουν συμπεράσματα, ενώ οι πολιτικοί προτείνουν λύσεις και ενεργούν. Οι επιστήμονες και οι αναλυτές συνήθως δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που δρουν οι πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί δεν είναι ικανοποιημένοι με την …