ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΝΕΡΠΟΣΤ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ LEVY ECONOMICS INSTITUTE

Πιστεύω ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης του τραπεζικού συστήματος είναι πια γνωστά και συνεπώς δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Περιορίζομαι λοιπόν απλώς να αναφερθώ σε μερικές πτυχές της κρίσης που θα μου χρειασθούν όταν θα μπω στην πολιτική διάσταση του προβλήματος. Η κρίση του τραπεζικού συστήματος Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης …