ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.: ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και Λαϊκή Αμφισβήτηση. Η επίσπευση της σύγκλισης του Συνεδρίου έγινε κάτω από την πίεση πολιτικών προβλημάτων που συνδέονταν κυρίως με το κυβερνητικό έργο. Το κόμμα, η πολιτική λειτουργία του οποίου έχει από χρόνια απονευρωθεί, δεν είχε καμμία ουσιαστική παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις. Γι΄ αυτό η κοινή γνώμη και ιδιαίτερα ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ περιμένει …