«ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ

Το θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί, με έχει απασχολήσει, πάρα πολύ, παλιότερα στην επαγγελματική μου ζωή, ως οικονομολόγου. Δεν πρόκειται να μιλήσω από την οπτική γωνιά του οικονομολόγου ή του επιστήμονα αλλά θέλω να προσεγγίσω πολιτικά, αυτό το ζήτημα, και να το δούμε από την πρακτική πολιτική οπτική γωνιά του πολιτικού, το πως βλέπει …