ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΙΣΤΑΜΕ) ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Η πρόθεσή μου ήταν να μιλήσω για την παγκοσμιοποίηση και να θέσω το θέμα «Παγκοσμιοποίηση, Ανάπτυξη και Παιδεία». Αλλά με βολεύει η πρόταση του Σουλαδάκη να αφήσω αυτό το θέμα και να μιλήσω για την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ. Μια τετραετία που έχει παρεξηγηθεί, δεν έχει κατανοηθεί και έχει παρουσιαστεί στον κόσμο σαν να ήταν …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΙΣΤΑΜΕ) ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Η πρόθεσή μου ήταν να μιλήσω για την παγκοσμιοποίηση και να θέσω το θέμα «Παγκοσμιοποίηση, Ανάπτυξη και Παιδεία». Αλλά με βολεύει η πρόταση του Σουλαδάκη να αφήσω αυτό το θέμα και να μιλήσω για την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ. Μια τετραετία που έχει παρεξηγηθεί, δεν έχει κατανοηθεί και έχει παρουσιαστεί στον κόσμο σαν να ήταν …