ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ»

Δεν πρόκειται να αναπτύξω όλες τις διαστάσεις του θέματός μου «Ανάπτυξη και Περιβάλλον» αλλά, επιλεκτικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές συγκεκριμένες θέσεις για να μπορέσω αξιωματικά και σύντομα να καταλήξω σε συμπεράσματα και, τελικά, σε δύο προτάσεις που ελπίζω να υιοθετηθούν από τους συνέδρους. Επειδή δεν θέλω να μείνω σε γενικολογίες, θα προσπαθήσω να …