08-12-2005 ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την εκδήλωση αυτή και, για μια ακόμη φορά, να συγχαρώ ιδιαίτερα την κα Μαραγκοπούλου που, χρόνια τώρα, δίνει τη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς σε αυτόν τον τόπο τείνουμε να βλέπουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν μια σχετική πολυτέλεια, έξω τα φλέγοντα θέματα …