ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «THE CHALLENGES OF NATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS» ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ INSTITUTE FOR CULTURAl DIPLOMACY (ICD) ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

We are in the midst of a crisis. Some feel that the recovery is coming and the tide will lift all boats. They argue that we shall then continue happily to do business as usual, without any need to effect fundamental changes in our institutions and in the global allocation of resources. Let me say …