ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τη διαμαρτυρία μου στο Προεδρείο, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αξιοπρεπώς το Κοινοβούλιο με αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να δίνεται επαρκής χρόνος στους Βουλευτές για να μελετούν το νομοσχέδιο. Τα σχόλιά μου για το νομοσχέδιο επιφυλάσσομαι να τα κάνω στην Ολομέλεια. Η εισήγηση του εισηγητού μας κάλυψε ως προς τα …

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007

Κύριε Πρόεδρε, η εισοδηματική πολιτική για το δημόσιο τομέα έχει ήδη κλείσει με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Συνεπώς, το νομοσχέδιο αυτό που τακτοποιεί ειδικά θέματα που αφορούν την εισοδηματική πολιτική, δεν μας δίνει την ευελιξία να κάνουμε παρατηρήσεις για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν έχω καμία ψευδαίσθηση γι” αυτό. Με βάση αυτά που λέγονται σ΄ …

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κύριε Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας του κ. Υπουργού εδώ, για να επαναλάβω ότι νομοσχέδια αυτής της φύσεως και της εκτάσεως θα πρέπει να δίνονται στους Βουλευτές εγκαίρως για να τα επεξεργαστούν. Υπάρχουν πολλές διατάξεις μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να προτείνουμε βελτιώσεις. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε …

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2007

Κύριοι συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι η έγκριση του Προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία πολιτική πράξη. Όμως, σπάνια μία κορυφαία πολιτική πράξη συνοδεύεται από τόσο υποβαθμισμένη διαδικασία. Εδώ και χρόνια, από τότε που ήμουν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, επιμένω ότι η διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι διαφορετική, πρέπει να είναι ουσιαστική. Θα σας …