ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗ (ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ» ΣΤΟ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Μια ιστορική ματιά στις κρίσεις Χρέους             Το πρόβλημα της υπερχρέωσης της Ελλάδας και άλλων χωρών του «Νότου» της Ευρωζώνης επαναφέρει στην επικαιρότητα θεωρητικές αναλύσεις και την πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τις παγκόσμιες κρίσεις χρέους που χαρακτήρισαν το πρώτο ήμισυ του περασμένου αιώνα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ιστορικές αναφορές, είναι σκόπιμο να ξεκαθαριστεί η …