ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κύριε πρόεδρε, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία της κυβέρνησης. Αντίθετα ανησυχώ βαθύτατα ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο και θα πρέπει να προσέξουμε όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. Με ενοχλεί και με ενοχλεί ιδιαίτερα ο καταιγισμός των δηλώσεων και η συντονισμένη προσπάθεια από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβολής του σχεδίου Ανάν χωρίς να δοθεί ανάλογος …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ.2517/06.11.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 6 παρ. 4 και 6) προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ η κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Με το πιστοποιητικό αυτό, όπως αναφέρεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου, «εξασφαλίζεται η στελέχωση των σχολείων με το καταλληλότερο και ικανότερο διδακτικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα, το …

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, έχω μερικά σχόλια για το άρθρο 1. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Πολιτεία υπήρξε ιδιαίτερα φειδωλή σε παροχές της τάξης των καλλιτεχνών και λογοτεχνών. Είναι ευκαιρία, πιστεύω, σήμερα, με το άρθρο 1, να δείξουμε μία διαφορετική στάση και να είμαστε πιο απλόχεροι σε μία κατηγορία ατόμων που προσφέρουν πολλά στην προαγωγή του …

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εδώ είμαστε για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσε να λάβει υπόψη το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διαμορφωθεί το οριστικό σχέδιο του Προϋπολογισμού. Έχω κάποια σχόλια, ως προς αυτά που είπε ο κ. Υπουργός. Αρχίζω από τα θέματα της διεθνούς οικονομίας και …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ Α.Π.2198/22.10.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 4) θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή, υπεύθυνη για την ίδρυση και επιστημονική καθοδήγηση των Ολοήμερων Σχολείων, και υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα με 28 μονάδες ολοήμερων δημοτικών σχολείων πανελλαδικά. Με την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός ήταν τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία να αυξηθούν κατά …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ Α.Π.2038/08.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 7, παρ. 2, εδ.β) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εισαγωγή στα σχολεία περισσοτέρων από ένα διδακτικών βιβλίων (εναλλακτικό ή πολλαπλό βιβλίο). Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ήταν αναγκαία για να …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ/1911/1.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 2 παρ. 3) προβλέπεται για την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσμετράται και η επίδοση του μαθητή στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 1) τις 24/4/2000 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) αποφασίσθηκε, ειδικά και μόνον για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής, να μην ληφθεί υπόψη η …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠ.1868/26.09.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ, την περίοδο 1997-2000, υλοποιήθηκε το έργο των Σχολικών βιβλιοθηκών και δημιουργήθηκαν οι πρώτες 500 σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας, εξοπλίσθηκαν οι χώροι, ολοκληρώθηκε η προμήθεια των τίτλων (συνολικά 6.000 τίτλοι βιβλίων, CDROM’s, Video, συνδρομές περιοδικών), συστάθηκαν και καλύφθηκαν 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων από πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΑΕΙ και …

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Αρσένης έχει το λόγο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θυμάμαι μερικά χρόνια πριν, πριν να πάρουμε το δρόμο για το Μάαστριχτ , ότι η συζήτηση επί του προϋπολογισμού ήταν ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Σήμερα, στην εποχή του ευρώ, το ενδιαφέρον το πολιτικό αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού είναι πράγματι μειωμένο. …

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κύριοι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες συνάδελφοι υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία αυτού του νομοσχεδίου. Πράγματι, το νομοσχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε ίσως να είχαμε και περισσότερο χρόνο να το μελετήσουμε, πριν έρθει αυτό στην Ολομέλεια για συζήτηση. Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά αντικαθιστά τον βασικό αναγκαστικό νόμο 2344/1940. Είναι μια παλιά νομοθεσία και κατ΄ …

Page 3 of 41234