ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε ασκήσει οξεία κριτική για ουσιαστικές πτυχές του σχεδίου Ανάν. Εκτιμάτε πως η πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ δεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Πρώτα απ΄ όλα να διασαφηνίσω ότι η πρόταση αυτή έγινε δεκτή όχι ως πλαίσιο λύσης ούτε ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης αλλά απλώς ως αφετηρία διαπραγμάτευσης. Με δεδομένη την εμπλοκή της σε διαδικασίες που διαμόρφωσαν το σχέδιο Ανάν, η Κυπριακή Κυβέρνηση εκτίμησε ότι όφειλε να το δεχθεί ως αφετηρία διαπραγμάτευσης, αλλά, απ΄ ότι ξέρω, κανένα κόμμα στην Κύπρο δεν το έχει δεχθεί ως πλαίσιο λύσης. Και ορθώς, γιατί το σχέδιο αντιβαίνει σε βασικές αρχές ατομικών δικαιωμάτων και αποφάσεις του ιδίου του ΟΗΕ, καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και την αντικαθιστά με μία χαλαρή ένωση δύο κυρίαρχων κρατών, θεσμοθετώντας έτσι τη διχοτόμηση. Η συμβίωση των δύο κυρίαρχων κρατών στο πλαίσιο ενός αδύνατου «κοινού» κράτους είναι άκρως προβληματική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί κατά τη γνώμη σας κατατέθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ας το παραδεχθούμε επιτέλους ότι το σχέδιο Ανάν κατατέθηκε στις δώδεκα παρά πέντε για να εμποδίσει την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. και, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε να ενταχθεί η Κύπρος ως ένα μόρφωμα, ως ένα προτεκτοράτο, υπό διεθνή κηδεμονία όπου ρόλο παίζουν και δυνάμεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να αποτρέψουμε αυτή την έκβαση και να επιμείνουμε στην αρχή της αποσύνδεσης της ένταξης από την πολιτική λύση που κατοχυρώνει η απόφαση του Ελσίνκι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απομένει λιγότερο από μια εβδομάδα μέχρι την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης. Πόσο πειστική θεωρείτε με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι η Κύπρος θα μετάσχει στο πρώτο κύμα διεύρυνσης χωρίς «αστερίσκους» που θα συνδέουν την ένταξη της νήσου με την επίλυση του πολιτικού της προβλήματος;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε τη διαβεβαίωση της Κυβέρνησης ότι θα επιδιώξει και θα επιτύχει την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τις άλλες εννέα χώρες. Η πραγματική όμως πρόκληση είναι να μην εισχωρήσουν στα συμπεράσματα της Κορυφής, ευθέως ή έμμεσα, δεσμεύσεις οι οποίες θα καθιστούν ουσιαστικά την κύρωση της ένταξης υπό την αίρεση της επίλυσης του πολιτικού προβλήματος. Ο ισχυρισμός ότι πρέπει να επισπεύσουμε την επίλυση του Κυπριακού, ακόμα και στο πλαίσιο του σχεδίου Ανάν, για να αποτρέψουμε τη διχοτόμηση είναι τουλάχιστον αφελής. Πρώτον, διότι όπως σας είπα, το σχέδιο Ανάν εμπεριέχει τη διχοτόμηση και κάτι παρά πάνω και, δεύτερον, διότι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς λύση και χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις για λύση και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όχι μόνο θα αποτρέψει οποιοδήποτε σχέδιο διχοτόμησης αλλά θα δημιουργήσει μια νέα Ευρωπαϊκή δυναμική για μια λύση που θα αρμόζει σε ένα ισότιμο κράτος – μέλος της Ένωσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού διεξάγεται εκτενής συζήτηση για το κατά πόσο αυτός αντικατοπτρίζει τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας. Ποια είναι η άποψή σας;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δυστυχώς, η συζήτηση περιστρέφεται περισσότερο γύρω από το ύψος του περυσινού ελλείμματος και τον τρόπο με τον οποίο λογίσθηκαν οι επιστροφές φόρων παρά γύρω από τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας μας. Όπως τόνισα και στη Βουλή, ο προϋπολογισμός του 2003 εντάσσεται στο αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο πρόσφατα κατέθεσε η Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σ΄ αυτό προβλέπεται μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων από 9,5% το 2003 στο 5,1% το 2006, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δημοσιονομικά πλεονάσματα που θα επιτρέψουν τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από 105,3% το 2002 στο 96,1% το 2006. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιες πρέπει άρα να είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Να πείσουμε τους εταίρους μας στην Ε.Ε. ότι η πραγματική σύγκλιση των κρατών μελών θα επιτευχθεί μόνο αν υποκατασταθούν γενικοί και άκαμπτοι αριθμητικοί δείκτες με εξειδικευμένα μεσοπρόθεσμα προγράμματα για κάθε χώρα που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες κάθε οικονομίας. Επιπρόσθετα σ΄ αυτό το πλαίσιο, απαιτείται στη συζήτηση του Προϋπολογισμού να εξετάσουμε όχι μόνο το ύψος των δαπανών και των φορολογικών εσόδων αλλά κυρίως τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και το αναπτυξιακό αποτέλεσμα που αναμένουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση των δαπανών, την αποτελεσματικότητα υλοποίησης έργων και προγραμμάτων και, τελικά, από την ποιότητα των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Η κυβέρνηση μεταδίδει ότι το 2003, λόγω της προόδου των μεγάλων έργων και του Γ” ΚΠΣ θα είναι μια καλύτερη οικονομικά χρονιά από το 2002, γεγονός που θα αποτυπωθεί και στην πορεία του Χρηματιστηρίου. Συμμερίζεστε την παραπάνω αισιοδοξία;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ελπίζω ότι το 2003 θα σταματήσουν επιτέλους οι σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις απορροφήσεις του Γ΄ ΚΠΣ και που είναι αδικαιολόγητες. Οι εισοδηματικές αυτές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με την πρόοδο των μεγάλων έργων και την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, θα αυξήσουν τόσο την επενδυτική ζήτηση ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών όσο και το εισόδημα . Έτσι, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για ρυθμούς μεγέθυνσης της τάξης του 3,8% για το 2003 και 4% για το 2004 φαίνονται ρεαλιστικές. Από την αύξηση αυτή των εισοδημάτων και της ιδιωτικής αποταμίευσης, που έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη γύρω στο 5% του ΑΕΠ, μπορεί να επηρεασθεί θετικά και το χρηματιστήριο. Πόσο σημαντική όμως θα είναι η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί τόσο από διεθνείς παράγοντες, όπως π.χ. τυχόν επέμβαση στο Ιράκ, όσο και από την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα, ώστε να εδραιωθεί κλίμα σταθερότητας και θετικών αναπτυξιακών προοπτικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν την παγίωση της διαφοράς του ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ. σε υψηλά επίπεδα. Έχει το κυβερνών κόμμα τον απαιτούμενο χρόνο για να ανακάμψει μέχρι τις προσεχείς εκλογές;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Είναι αλήθεια ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και, για να χρησιμοποιήσω όρους του συρμού, μπορώ να τα χαρακτηρίσω «Ανανικά». Ειλικρινά, όμως, πιστεύω ότι αν πραγματικά το αποφασίσουμε και το παλέψουμε σωστά μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για την μεταστροφή του πολιτικού κλίματος απαιτούνται αλλαγές σε πολιτικές ή σε πρόσωπα; Και σε ποια κατεύθυνση;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Από το περασμένο καλοκαίρι επιμένω ότι απαιτούνται αλλαγές. Αλλαγές μόνο σε πρόσωπα δεν είναι λύση. Ούτε μικρές βελτιωτικές αλλαγές σε μερικές πολιτικές είναι λύση. Εδώ που έφθασαν τα πράγματα χρειαζόμαστε μια πολύ πιο ριζική, «συστημική» θα έλεγα αλλαγή. Κατά τη γνώμη μου η κατεύθυνση είναι σαφής: Αξιοπιστία και συμπεριφορά που πείθει τον πολίτη ότι είμαστε κοντά του, προώθηση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και του κοινωνικού κράτους, πιο δίκαιη κατανομή των εθνικών πόρων, πιο τολμηρά και αποφασιστικά βήματα για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την παραγωγικότητά μας και, πάνω απ΄ όλα, κτύπημα του νοσηρού κλίματος της διαφθοράς και της διαπλοκής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η συμμετοχή σας στην Πατριωτική Κίνηση Πολιτών στην οποία μετέχει και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ κ. Δ. Τσοβόλας προκάλεσε ερωτηματικά για τις προσωπικές πολιτικές σας προθέσεις. Τι σας ώθησε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Η δημιουργία αυτής της κίνησης στην οποία συμμετέχουν πολίτες και πολιτικοί από όλους τους χώρους, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των πολιτών γύρω από τα Εθνικά θέματα και, σήμερα, γύρω από το Κυπριακό. Δεν είναι κίνηση πολιτική και δεν εξυπηρετεί καμία πολιτική ή προσωπική σκοπιμότητα. Σας πληροφορώ ότι παρόμοια κίνηση, η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών, λειτουργεί και στην Κύπρο.
Πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να ασκείται ερήμην του ελληνικού λαού και να καλείται εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα. Σήμερα υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης και διαλόγου και, οφείλω να σας πω, ότι η «άλλη» άποψη είναι δύσκολο να περάσει στις τηλεοράσεις απ΄ όπου όμως δεχόμαστε καταιγισμό «επικοινωνιακών» μηνυμάτων που χαρακτηρίζονται από εκκωφαντική μονομέρεια. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί ο πολίτης.
Βέβαια, ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα εξακολουθήσω να προσπαθώ να ενεργοποιηθεί το κόμμα μου στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη πάνω στα εθνικά θέματα. Αυτό όμως είναι άλλο ζήτημα.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn