Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ώρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους για το Οικονομικό Έτος 2004. Η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε εμείς σ” αυτή τη διαδικασία. Αλλά, εξετάζοντας το θέμα συνολικά, από τις εργασίες της Επιτροπής εως τη συζήτηση στην Ολομέλεια, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα της εξέτασης και του ελέγχου που προηγήθηκε της συζήτησης στην Ολομέλεια; Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 79 του Συντάγματος και τα άρθρα 31Α” και 122 του Κανονισμού της Βουλής, πιστεύουμε ότι η Βουλή έχει επιτελέσει το έργο της ως αυτόνομος φορέας ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος;
Ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα κυρώνουμε τον Απολογισμό και Ισολογισμό του 2004, δηλαδή ψηφίζουμε τη νομιμότητα των υπερβάσεων του Προϋπολογισμού χωρίς κυρώσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος και με καθυστέρηση δύο ετών. Γι” αυτό και οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις, όλες αξιόλογες στο περιεχόμενό τους, είχαν κατ” ανάγκη έναν τελετουργικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά, καταγραφή ιστορίας κάνουμε. “Ετσι εξηγείται και το μειωμένο ενδιαφέρον του Σώματος, όπως μαρτυρεί και η παρουσία λίγων συναδέλφων στην Αίθουσα, αλλά και η αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει ο Τύπος τη συζήτηση.
Επί της ουσίας του θέματος, συντάσσομαι βέβαια με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Εισηγητού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των συναδέλφων μου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να επαναλάβω τις τοποθετήσεις αυτές. Θα ήθελα, λοιπόν, να επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου σ΄ ένα μόνο θέμα που αφορά στην ποιότητα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής για την προετοιμασία της συζήτησης του Ισολογισμού κα του Απολογισμού στην Ολομέλεια.
Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψετέ μου να σας υπενθυμίσω ότι οι διαδικασίες εξέτασης και κύρωσης του Απολογισμού και του Ισολογισμού του κράτους θεσπίστηκαν με την Αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, όπως και τα συναφή άρθρα του Κανονισμού, και χαιρετίστηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση από όλους μας. “Ηταν αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας συναδέλφων απ΄ όλες τις πτέρυγες για την αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής και την ανάδειξή της ως αυτόνομου φορέα ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Ας σημειώσω ότι σε άλλα κοινοβούλια των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού είναι έργο ίσης σημασίας με εκείνο της ψήφισης του Προϋπολογισμού. Δυστυχώς, οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν. Σήμερα δεν διαφέρουμε πολύ από το παλαιό τελετουργικό καθεστώς.
Ο κύριος λόγος γι” αυτήν την κατάσταση οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο ότι δεν έχουμε δώσει τη δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή επί του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους, να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο φαινόμενο αδράνειας. Όλοι όσοι έχουμε μιλήσει τα τελευταία χρόνια γι” αυτό το θέμα, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των εργασιών της Επιτροπής.
Με βάση την εμπειρία μου, ως πρώτος πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, είχα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην Ολομέλεια της Βουλής στις 20 Ιουνίου 2003. Παρόμοιες προτάσεις έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου 2004 από τον τότε Πρόεδρο του Συνασπισμού κύριο Κωνσταντόπουλο. Στη χθεσινή και σημερινή συνεδρίαση, πολλοί συνάδελφοι απ΄ όλα τα κόμματα μίλησαν για την ανάγκη αναβάθμισης της Επιτροπής. Θυμάμαι ότι ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κύριος Κακλαμάνης, το 2003, όταν είχε γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια, είχε δει θετικά τις σχετικές προτάσεις. Και η Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Μπενάκη, σε συνέδριο που έγινε το Νοέμβριο του 2001, είχε κάνει συγκεκριμένες και προωθημένες προτάσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής. Γιατί δεν προχωρήσαμε;
Κύριοι συνάδελφοι, αφού συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, δεν δικαιολογούμαστε να εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε αδράνεια. Γι” αυτό θέλω να προχωρήσω σε συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούμε να αμέσως να υιοθετήσουμε, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς να απαιτείται αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής. Προτείνω, λοιπόν -και η πρότασή μου συνοψίζεται σε πέντε σημεία – υπό μορφή απόφασης, τα εξής:

Πρώτο: Η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της δική της επιστημονική γραμματεία, η οποία θα αποτελείται από δύο / τρεις επιστήμονες κύρους και τρεις / τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες.
Δεύτερο: Η Επιτροπή θα συνεδριάζει ως οιωνεί μόνιμη Επιτροπή και θα παρακολουθεί συστηματικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εσόδων και δαπανών σε μηνιαία βάση και θα εκδίδει δύο προσωρινά πορίσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους. Η οριστική Έκθεση της Επιτροπής θα κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής εντός του επομένου έτους, ή δυνατόν κατά το πρώτο εξάμηνο.
Τρίτο: Εάν κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζονται, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους του προϋπολογισμού, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Ολομέλεια συζήτηση για την ανάγκη συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Στην πρόταση της Επιτροπής περιέχονται οι απόψεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.
Τέταρτο: Για την εκπλήρωση του έργου της, η Επιτροπή δύναται να καλεί σε ακρόαση στελέχη Υπουργείων οι λογαριασμοί των οποίων αποτελούν αντικείμενο έρευνας και εξέτασης από αυτήν και
Πέμπτο: Για την εκπλήρωση του έργου της, η Επιτροπή θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και λογαριασμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επειδή δεν έχω χρόνο να αναπτύξω αναλυτικά τα σημεία αυτά που κατέθεσα υπό μορφή σχεδίου απόφασης, θα ήθελα να έχω την άποψη του κυρίου Υπουργού και του Προεδρείου της Βουλής, γιατί νομίζω ότι είμαστε εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη επειδή αδρανούμε να στηρίξουμε τις εργασίες της Βουλής, ούτως ώστε να μπορέσει η Βουλή να επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών. Ευχαριστώ.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn