ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο αυτό κατατίθεται εν όψει του άρθρου 82, παρ. 4 του Συντάγματος. Από αυτή την άποψη, είναι ένα αναγκαίο νομοθέτημα, δεν είμαι όμως βέβαιος ότι η συγκρότηση αυτού του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Δεν μπορώ να φαντασθώ ποια θέματα μπορεί να εξετάζει αυτό το Συμβούλιο που δεν θα ερευνώνται από τα υπάρχοντα ινστιτούτα εξωτερικής πολιτικής, ούτε μπορώ να φαντασθώ ποια θέματα δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαλόγου και συζήτησης σε επίπεδο πολιτικό στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλλά είπα ότι είναι ένα αναγκαίο νομοθέτημα και θα κοιτάξουμε να είναι όσο πιο χρήσιμο μπορεί να γίνει ένα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Αυτό που με απασχολεί όμως ιδιαίτερα είναι ότι εκ των πραγμάτων, όχι από πρόθεση, μπορεί να υποβαθμισθεί το έργο και οι εργασίες της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα πρότεινα λοιπόν, για να είμαι και σύντομος, αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής να έχει άμεση διασύνδεση και με την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με δύο τρόπους:

Πρώτα απ” όλα, στο άρθρο 2, που αναφέρεται στις αρμοδιότητες, μπορούμε να πούμε ή ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής είναι όργανο συμβουλευτικό της Κυβέρνησης και του Εθνικού Κοινοβουλίου, ή στο τέλος της φράσης να προσθέσουμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής επίσης επεξεργάζεται θέματα που του αναθέτει η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Δεύτερον, όσον αφορά στα θέματα του άρθρου 3 που καθορίζονται και που θα συζητήσει ή θα εξετάσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, θα πρέπει η Επιτροπή μας να έχει την αρμοδιότητα και την ευχέρεια να αναθέτει θέματα και να εγγράφει θέματα στην ατζέντα του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.

Με αυτή τη διασύνδεση, ουσιαστική και τυπική, του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και αυτής της Επιτροπής, θα αποφευχθεί – νομίζω – μία εν δυνάμει υποβάθμιση των εργασιών της Επιτροπής μας και θα έχουμε μία ουσιαστική συνεργασία. Και θα ήθελα ο κύριος Υφυπουργός να λάβει υπόψη του αυτή την πρόταση και, αν είναι δυνατόν, να ανταποκριθεί, κυρίως στην παρατήρηση που έκανα για τη διαμόρφωση του άρθρου 2.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn