Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 4) θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή, υπεύθυνη για την ίδρυση και επιστημονική καθοδήγηση των Ολοήμερων Σχολείων, και υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα με 28 μονάδες ολοήμερων δημοτικών σχολείων πανελλαδικά. Με την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός ήταν τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία να αυξηθούν κατά 200, φθάνοντας τον αριθμό των 228. Με μεταγενέστερες εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας κ. Ευθυμίου, η επέκταση του θεσμού προγραμματίστηκε σε 300 νέες μονάδες για την τριετία. Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος είχε ανατεθεί σε Επιστημονική Επιτροπή υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Πυργιωτάκη.
Παρά τις δεσμεύσεις αυτές όμως, ο καινοτόμος θεσμός όχι μόνο δεν αναπτύσσεται περαιτέρω αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτά τα 28 υπάρχοντα πιλοτικά ολοήμερα θα παύσουν να λειτουργούν από το επόμενο σχολικό έτος. Παράλληλα, τα σχολεία διερυμένου ωραρίου, νηπιαγωγεία και δημοτικά, αυξήθηκαν από 1.700 σε 4.300. Χωρίς να υποτιμάται η κοινωνική προσφορά των σχολείων αυτών, δεν μπορούν, ακόμα και με το βελτιωμένο τους πρόγραμμα, να υποκαταστήσουν το ολοήμερο σχολείο γιατί το τελευταίο επιφέρει μια βαθιά αναδιάρθρωση των προγραμμάτων και μια ουσιαστική αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας που στοχεύει ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ανισότητας.
Ενδεικτικά της ποιοτικής αυτής διαφοροποίησης των δύο προγραμμάτων είναι η παραίτηση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις αυτές, του συνόλου των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία καθώς και η δήλωση του Προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) κ. Β. Παληγιάννη στις εξαγγελίες του Υπουργείου για την επέκταση των σχολείων διευρυμένου ωραρίου «Εμείς πιστεύουμε ότι τα σχολεία αυτά θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε πραγματικά ολοήμερα».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Ποιά είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί για το πιλοτικό πρόγραμμα «Ολοήμερο δημοτικό σχολείο»; Πιο συγκεκριμένα, τί θα γίνει με τα υπάρχοντα 28 πιλοτικά ολοήμερα και πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω ο καινοτόμος θεσμός;

22 Οκτωβρίου 2002

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn