Με το Νόμο 2525 (άρθρο 2 παρ. 3) προβλέπεται για την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσμετράται και η επίδοση του μαθητή στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 1) τις 24/4/2000 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) αποφασίσθηκε, ειδικά και μόνον για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής, να μην ληφθεί υπόψη η επίδοση στη δοκιμασία δεξιοτήτων.

Με το δελτίο τύπου του Υπουργείου της 17/4/2000 με το οποίο ανακοινώθηκε η μη εφαρμογή της δοκιμασίας δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Σεπτέμβριο του 2000, τονίζεται ότι «είναι κοινή παραδοχή ότι το τεστ δεξιοτήτων εισάγει ένα ποιοτικό στοιχείο στον έλεγχο βασικών δεξιοτήτων, λογικής, κριτικής σκέψης, αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των μαθητών. Η εισαγωγή του στην εκπαίδευση και στην εξεταστική πλευρά διευκολύνει τον μαθητή καθώς με αυτόν τον τρόπο αξιοποιεί το σύνολο των γνωστικών εφοδίων και ικανοτήτων του, ενώ, ταυτοχρόνως, τα αποτελέσματά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.»

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
– Τι προτίθεται να κάνει για την εφαρμογή του θεσμού της δοκιμασίας δεξιοτήτων;

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn