Με το Νόμο 2525 (άρθρο 6 παρ. 4 και 6) προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ η κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Με το πιστοποιητικό αυτό, όπως αναφέρεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου, «εξασφαλίζεται η στελέχωση των σχολείων με το καταλληλότερο και ικανότερο διδακτικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα, το οποίο εκτός από την κατοχή της ειδικής γνώσης σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο πρέπει να έχει και την αναγκαία παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση.» Με τον τρόπο αυτό, εναρμονίζεται η χώρα και με τη διαδικασία που ακολουθείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου για το διορισμό εκπαιδευτικών απαιτείται εκτός από το βασικό πτυχίο και ειδική παιδαγωγική κατάρτιση. Στον ίδιο νόμο (Ν. 2525, άρθρο 6 παρ. 8) είχε προβλεφθεί για μία πενταετία να γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό χωρίς το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Δεδομένου ότι η 5ετής αυτή μεταβατική περίοδος έληξε το Σεπτέμβριο του 2002

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
– Τι προτίθεται να κάνει για την εφαρμογή του θεσμού Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας;

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn