ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Έξω από κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις συγκροτείται «Όμιλος Πρωτοβουλίας για την Ελληνική Παιδεία», με κύριο στόχο την επεξεργασία και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων σε μια προσπάθεια ανιδιοτελούς συμβολής στον γενικότερο προβληματισμό για το ζήτημα της Παιδείας.

Ο Όμιλος, του οποίου οι προτάσεις θα είναι απόρροια ενός γενικότερου επιστημονικού προβληματισμού και ερευνητικής δραστηριότητας, υπακούει στη λογική της επιστημονικής γνώσης και της εκπαιδευτικής πείρας.

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Πρωτοβουλία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε ζητήματα εκπαιδευτικής ισότητας και ποιότητας, στο διαταραγμένο παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου υπό τις παρούσες συνθήκες, στο συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και στην αυτονομία των σχολικών μονάδων.

Θα ασχοληθεί, επίσης, με τα φλέγοντα προβλήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο του Πανεπιστημίου σήμερα και τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης.

Ο «Όμιλος Πρωτοβουλίας για την Ελληνική Παιδεία» συγκροτείται από τους Ερευνητές και Καθηγητές Παιδαγωγικής διαφόρων Πανεπιστημίων Θανάση Γκότοβο, Μιχάλη Κασσωτάκη, Σήφη Μπουζάκη, Παναγιώτη Ξωχέλλη, Γιάννη Πυργιωτάκη, Δημήτρη Χατζηδήμου και τον πρώην Υπουργό Παιδείας Γεράσιμο Δ. Αρσένη.

Για την επίτευξη των στόχων του, η Πρωτοβουλία θα επιδιώξει αφ΄ ενός τη διεύρυνσή του με νέα μέλη και αφ΄ ετέρου τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και τη στήριξη της κοινωνίας και της Πολιτείας.

Στις μελλοντικές δραστηριότητες της η Πρωτοβουλία εντάσσει

-την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
-τη διοργάνωση ημερίδων, δημοσίων συζητήσεων, επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων με θέματα που αφορούν την ελληνική Εκπαίδευση
-την κριτική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προτεινομένων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτόν καθώς και
-επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με τις επιδιώξεις της.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn