Για το Συνέδριο χρειάζονται δύο κείμενα:

Ι. Το ένα κείμενο πρέπει να αναφέρεται στις μεγάλες ανακατατάξεις που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο πρέπει να πάρει θέση σε δύο βασικά θέματα:

α) ποιά η θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σ΄ αυτές τις εξελίξεις; και

β) ποιος είναι ο ρόλος ενός δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος σ΄ αυτή την εποχή;

Υλικό γι” αυτό το κείμενο υπάρχει και δεν νομίζω ότι πάνω στα συγκεκριμένα θέματα υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Το κείμενο πρέπει να είναι ιδιαίτερα σύντομο (3-4 σελίδες).

ΙΙ. Το δεύτερο κείμενο πρέπει να αναφέρεται στην Κυβερνητική πολιτική. Για να συνθέσουμε ένα τέτοιο κείμενο χρειάζεται πολλή δουλειά και προσπάθεια. Φυσικά, δεν μπορούμε ούτε πρέπει να εξειδικεύσουμε κυβερνητικά μέτρα αλλά πρέπει να δώσουμε μία σαφή και δεσμευτική εικόνα των στόχων του κυβερνητικού έργου. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας, οφείλουμε να εκφράσουμε αυτούς τους στόχους ποσοτικά. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η επίτευξη των στόχων, δεν τον ενδιαφέρουν τα μέτρα που θα χρειασθούν για την επίτευξή του.

Τα μηνύματα από τον κόσμο είναι σαφή. Τον απασχολούν:

Η απασχόληση

Το βιοτικό του επίπεδο και η ποιότητα ζωής

Η ασφάλειά του

Η σχέση του με την «εξουσία»

Προοπτικές και το μέλλον του

Μ΄ αυτά τα θέματα πρέπει να ασχοληθούμε. Μερικά σχόλια:

Απασχόληση:

Η απαρίθμηση μέτρων ελάχιστα πείθει. Χρειάζεται συγκεκριμένος στόχος, ιδίως για την απασχόληση των νέων.

Βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής:

Προστασία και βαθμιαία βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάθε πολίτη

Βελτίωση του «κοινωνικού μισθού». Συγκεκριμένοι στόχοι για Παιδεία – Υγεία

Επίλυση του ασφαλιστικού στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής

Συγκεκριμένοι στόχοι για τη βελτίωση των σχέσεων πολίτη – κράτους, με ουσιαστική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Συγκεκριμένοι στόχοι για την αναδιανομή εισοδήματος, ούτως ώστε να επανέλθουμε στην καμπύλη διανομής π.χ. 1988-89.

Ασφάλεια:

Πολιτική έναντι της Τουρκίας και Ελληνικές πρωτοβουλίες στο χώρο των Βαλκανίων

Καταπολέμηση εγκληματικότητας με σεβασμό στη δημοκρατία

Πολιτική έναντι μεταναστών

Η σχέση του με την «εξουσία»:

Προβλήματα αλαζονείας της εξουσίας

Προβλήματα διαφθοράς

Διαπλεκόμενα: η ανάγκη αυτονομίας των πολιτικών δυνάμεων έναντι οικονομικών συγκροτημάτων

Ανοικτή πρόσβαση στα Μ.Μ.Ε. και αντικειμενική πληροφόρηση

Ο ρόλος του κόμματος και κλειστά κυκλώματα «εξουσίας» στις τοπικές κοινωνίες και οργανισμούς

Προοπτικές και το μέλλον του:

Ο κόσμος είναι αβέβαιος και ανησυχεί για το μέλλον του. Το ερώτημά του «τί κάνει για μένα η κυβέρνηση τώρα για να με εξασφαλίσει μετά το 2005;» πρέπει να απαντηθεί. Ποιό είναι το πρόγραμμα για να εξασφαλίσουμε μία υγιή και ανταγωνιστική οικονομία μετά το 2005 και πώς εντάσσεται σ΄ αυτό το πρόγραμμα η κάθε παραγωγική τάξη αλλά ιδιαίτερα ο αγρότης και ο μικρομεσαίος.

ΙΙΙ. Τα παραπάνω καλύπτουν, πιστεύω, τα κύρια θέματα που θέτει ο κόσμος για μας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια προσέγγιση. Στην ανάλυση των συγκεκριμένων θεμάτων μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Όλες πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο και να τεθούν υπ΄ όψη του Συνεδρίου.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn