«.0 Πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για έvαρξη συvομιλιώv -χωρίς ατζέντα- με τον Αρχιεπίσκοπο, προκειμένου να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο και να αποφευχθεί η εθνική διαίρεση. Η Κυβέρνηση vα δεχθεί να τεθεί στη συζήτηση και το θέμα των ταυτοτήτων κι από εκεί και πέρα, να διευκρινίσει στov Αρχιεπίσκοπο, ότι το θέμα έχει κλείσει κι εκείνος από την πλεuρά του να αναγνωρίσει, πως δεν ανατρέπεται η κατάσταση. Έτσι θα διαλυθούν οι καχυποψίες μεταξύ των δύο πλευρών και θα μπορέσουν να συζητηθούν μια σειρά άλλων θεμάτων, που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα Ορθόδοξο».

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρώην υπουργός, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ, μιλώντας στον ΑΘΗΝΑ 9.84 και την εκπομπή του Βασίλη Πάϊκου «Μην Πυροβολείτε την Πολιτική».

ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Αρσένης τάχθηκε υπέρ της απόφασης που ελήφθη στο Εκτελεστικό Γραφείο, να μην ασχοληθεί το Συνέδριο με το Καταστατικό: «Δεν είναι ώρα να συζητούν θέματα εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος. Ας συζητηθούν σε άλλο χρόνο και άλλη πολιτική συγκυρία. Καλό θα ήταν , να αποφασισθεί μια συνδιάσκεψη, ώστε τα θέματα αυτά να τεθούν εκεί».

Αναφερόμενος στη συμφωνία που επετεύχθη για τις πολιτικές θέσεις και ερωτηθείς αν αυτό θα επιφέρει υποχωρήσεις, χωρίς να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές, ο πρώην υπουργός τόνισε: «Όπως διαμορφώθηκε το κείμενο των θέσεων, δεν μπορεl κανείς παρά να συμφωνήσει. Το ζήτημα είναι, να προβάλουμε πέντε-έξι βασικά θέματα και εκεί το Συνέδριο να πάρει δεσμευτικές για την Κυβέρνηση θέσεις. Τα προβλήματα δεν προέκυψαν από τη λειτουργία του κόμματος, αλλά από το κυβερνητικό έργο. Καλώς κάποια στελέχη ζητούν αλλαγή της πολιτικής και θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι ποια θα είvαι αυτή η αλλαγή. Αν δεν αναφερθούμε στα προβλήματα και τις ελλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής, δεν θα λειτουργήσουμε πολιτικά».

Και πρόσθεσε: «Δεν είvαι κακό να uπάρξοuv διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, η κύρια ευθύνη της ηγεσίας είναι να καταλήξει σε σύνθεση και όχι σε εξισορρόπηση».

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn