Ο ΟΤΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο τηλέφωνα. Ο ΟΤΕ είναι ένας φορέας. ο οποίος περιέχει τη μεταφορά φωνής, εικόνας, ήχου και πληροφόρησης, Είναι ο φορέας της τηλεματικής στην Ελλάδα, που θ’ αλλάξει τη μορφή της παραγωγής μας και του τρόπου ζωής μας. Η τηλεματική είναι όντως δυναμικός κλάδος στις μοντέρνες οικονομίες και κάθε οικονομία προσπαθεί όχι μόνο να είναι καταναλωτής της τηλεματικής, αλλά και παραγωγός τηλεματικής.

Γίνεται ένας αδυσώπητος αγώνας στη νέα κατανομή εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όποιες χώρες θα έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στην τηλεματική. Τρεις είναι οι μεγάλες ομάδες. Η μια είναι η ομάδα της Βορείου Αμερικής η αμερικάνικη τεχνολογία. Η άλλη είναι η τεχνολογία της Ιαπωνίας σε συνδυασμό με την Κορέα και τέλος, η Ευρώπη που έχει μείνει πίσω στην τηλεματική.

Με πρόταση της ΕΟΚ, η Ευρώπη αναδιοργανώνεται με συνεργασία – όχι ανταγωνισμό – των εθνικών εταιρειών τηλεματικής στην Ευρώπη. Είναι γι αυτό το λόγο που η ΕΟΚ για να βοηθήσει την παραγωγή της τηλεματικής στις εθνικές οικονομίες, έδωσε περιθώρια χρόνου προστασίας της εθνικής παραγωγής κάθε χώρας μέχρι το 1998 και για την Ελλάδα και για την Ισπανία μέχρι το 2003. Γιατί; Για να αναπτυχθεί η παραγωγή και να δοθούν τα περιθώρια συμμαχιών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δικτύωση παραγωγής τηλεπικοινωνιών και τηλεματικής.

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι: Η Ελλάδα πού ανήκει; Η Ελλάδα θα διεκδικήσει ένα κομμάτι της διεθνούς παραγωγής σ” αυτόν το μοντέρνο κλάδο ή θα μείνει ένα ξέφραγο αμπέλι, μια χώρα απλώς κατανάλωσης προϊόντων τηλεματικής; Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να συζητήσουμε σήμερα στη Βουλή. Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδος σ” αυτό το κλάδο, ποια είναι η διαπραγματευτική μας δύναμη και τι θα κάνουμε. Θα συμμαχήσουμε με τους Ευρωπαίους, θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά με άλλες δυνάμεις;

Πώς θα εκμεταλλευθούμε εμείς ως Ελλάδα δύο βασικά πλεονεκτήματα που έχουμε; Πρώτον, μια μεγάλη δεξαμενή ειδικών σ’ αυτά τα θέματα που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Και δεύτερον, τη γεωπολιτική μας θέση που μπορεί να κάνει την Ελλάδα βασικό κόμβο στην παγκόσμια διασύνδεση τηλεπικοινωνιών; Τα διαπραγματευθήκατε αυτά; Αναπτύξαμε εθνική στρατηγική; “Όχι. Κουβέντα γι’ αυτά. Αντί να αναπτύξουμε εθνική στρατηγική και μέσα σ” αυτό το πλαίσιο να δούμε ποια είναι η κατάλληλη μορφή του μοντέρνου ΟΤΕ, που θα προωθήσει τους εθνικούς μας στόχους και την εθνική παραγωγή, τι κάνουμε. Τα εγκαταλείπουμε όλα και τα αφήνουμε στον στρατηγικό επενδυτή. Δεν του δίνουμε στόχους, δεν του δίνουμε όραμα στρατηγικών στόχων, Δεν τον υποχρεώνουμε να παράγει κάτι στην Ελλάδα απ’ αυτό που θα μας πουλάει. Τι κάνουμε; Απεμπολούμε το προνόμιο που μας δίνει η ΕΟΚ να έχουμε μια εθνική παραγωγή προστατευμένη μέχρι το 2003. Και δίνουμε αυτό το προνόμιο στο στρατηγικό επενδυτή να κάνει εισαγωγές από τη μητρική του εταιρεία στην Ελλάδα. όπως θέλει και σε όποιες τιμές θέλει. Αυτό δεν λέγεται στρατηγική. Λέγεται αποικιακή παράδοση σ’ ένα στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος φυσικά θα προωθήσει τα στρατηγικά συμφέροντα και τα σχέδιο της μητρικής του εταιρείας.

Ξέρουμε τι θέλει να κάνει ο στρατηγικός επενδυτής; Ξέρουμε πού ανήκει; Ξέρουμε τι θέλει να προωθήσει; Και αν δεν συμφωνούμε μ’ αυτόν κάποια στιγμή, μπορούμε v’ ανατρέψουμε το καταστατικό αυτού του ΟΤΕ, τη συμφωνία; Όχι δεν μπορούμε. Και αυτό το καταστατικό που μας παρουσιάζετε για να το ψηφίσετε, θα ήθελα να πω, ότι δεν έχει νομικό προηγούμενο σε καμία χώρα, του κόσμου, Σε καμία περίπτωση δεν έχει νομοθετηθεί ότι η πλειοψηφία εκχωρεί ουσιαστικά αμετάκλητα τα κυρίαρχα δικαιώuατα της σε μια μειοψηφία μετόχων που δεν την ελέγχει. Απλούστατα την ελέγχει για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των πράξεών της. Καινοτομούμε λοιπόν εδώ. Παραδίδουμε την εθνική μας στρατηγική και τον ΟΤΕ χωρίς να έχουμε δικαίωμα να ελέγξουμε το στρατηγικό επεvδυτή.

Τι παραδίδουμε: Είναι μεγάλο λάθος να θεωρούμε τον ΟΤΕ ως ένα οργανισμό πρoβληματικό έχει ο ΟΤΕ προβλήματα αλλά τα προβλήματά του δεν αφορούν ούτε το προσωπικό ούτε τις λειτουργίες του ΟΤΕ, Οφείλονται στον κρατικιστικό εναγκαλισμό του ΟΤΕ, Αυτό θα έπρεπε να διορθώσουμε. Όχι να παραδώσουμε τα πράγματα σ’ ένα ξένο επενδυτή.

Παρά ταύτα όμως και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στον ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια, ο ΟΤΕ, έχει παρουσιάσει σημαντικές βελτιώσεις. Έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα του. Η παραγωγικότητά του εάν πάρουμε μόνο ένα δείκτη τον αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων κατά εργαζόμενο έχει ανέβει από 120 στο 180 και πλησιάζει σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΟΤΕ τα 220 που είναι τα Ευρωπαϊκά επίπεδα. Ο ΟΤΕ κάτω από κανονικές συνθήκες φέτος το 1993, θα έχει καθαρά κέρδη 170 δις δραχμές. Τα κέρδη αυτά οφείλονται σε αύξηση της παραγωγικότητας, γιατί η αύξηση των εργασιών στον ΟΤΕ, έχει επιτευχθεί με μείωση του προσωπικού, από 31.000 σε 6.000.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ: Ποιος τα μειώνει;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Και οι επενδύσεις αυξάνονται. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αν πάρουμε την περίοδο 1974-1992. οι τιμές του ΟΤΕ έχουν αυξηθεί κατά το ήμισυ της αύξησης των τιμών καταναλωτή. Δηλαδή η αύξηση των κερδών και των επενδύσεων στον ΟΤΕ έχει επιτευχθεί με αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς να επιβαρύνουμε τον καταναλωτή.

Ερχόμαστε τώρα στο καταστατικό στην παράδοση του ΟΤΕ στο στρατηγικό επενδυτή. Και τι κάνουμε με αυτό; Τι αναγκάζουμε το στρατηγικό επενδυτή να κάνει; Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουμε; Παρακαλώ διαβάστε τη δεύτερη σελίδα της εισηγητικής έκθεσης. Η δεύτερη σελίδα βάζει συγκεκριμένους στόχους ποσοτικούς και αναπτυξιακούς για τον ΟΤΕ. Σημειωτέον, ότι είναι στην εισηγητική έκθεση, αλλά δεν είναι μέσα στο κείμενο του νόμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι στόχοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόγραμμα του υφιστάμενου ΟΤΕ που υλοποιείται. Δηλαδή τι ζητάμε από το στρατηγικό επενδυτή; Ζητάμε να υλοποιήσει τους ιστορικούς ρυθμούς του ΟΤΕ, δεν του ζητάμε παραπάνω. Ότι έκανε ο κρατικός ΟΤΕ, να κάνει και ο ίδιος.

Δεν επιβάλλουμε άλλους όρους. Μήπως όμως αυτούς του στόχους που τους υλοποιεί ο υπάρχων ΟΤΕ, ο επενδυτής θα τους επιτύχει με αύξηση της παραγωγικότητας έτσι που να πέσουν οι τιμές των τηλεφωνημάτων προς τον καταναλωτή; Όχι βέβαια. Το αντίθετο συμβαίνει.

Ενώ, όπως σας είπα. στην περίοδο 1993-1992 οι τιμές των τηλεφωνημάτων αυξήθηκαν κατά το ήμισυ της αυξήσεως του πληθωρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό που θέλει ο κ. Μάνος να ψηφίσετε, τα τηλεφωνήματα θα αυξηθούν 5,5 φορές πάνω από τον πληθωρισμό ανάμεσα στο 1994 και στο 1998.

Οι ίδιοι αναπτυξιακοί στόχοι, 5,5 φορές οι τιμές πάνω, έσοδα του στρατηγικού επενδυτή. Κοιτάξτε, αν μου βάζετε στόχους ιστορικούς που τους πετυχαίνει έτσι και αλλιώς ο Οργανισμός και μου δίνετε 5,5 φορές τις τιμές του παλιού Οργανισμού, εγώ θα ήθελα να δω ποιος δεν θα ήθελε να είναι στρατηγικός επενδυτής. Δέκα εκατομμύρια Ελλήνων μπορούν να είναι άριστοι στρατηγικοί επενδυτές, όταν τους δίνετε αυτές τις πληθωρικές αυξήσεις και δεν τους επιβάλετε άλλους στόχους παραπάνω από αυτούς που υπάρχουν ιστορικά. Αλλά μήπως ο ιστορικός επενδυτής θα φέρει λεφτά για να κάνει επενδύσεις; Γιατί κάποιος συνάδελφος μας είπε ότι δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε επενδύσεις. “Όχι βέβαια, κύριοι συνάδελφοι. “Όχι μόνο δεν θα φέρει λεφτά, αλλά θα βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Διότι με την αύξηση των τελών των τηλεφώνων που υπολογίζω συνολικά στην περίοδο 1994-1998 ότι θα ξεπεράσουν τα 4 με 4,5 τρισεκατομμύρια δραχμές όπως και να πάρουμε την παραγωγικότητα εγώ την παίρνω ότι δεν θα βελτιωθεί καθόλου για να είμαστε συντηρητικοί- θα μας μείνουν κέρδη πριν από τους φόρους 2 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Άρα ο στρατηγικός επενδυτής από τα κέρδη που είναι χαράτσι στον καταναλωτή, έχει το 1 τρισεκατομμύριο που xρειάζεται και του μένει ένα άλλο τρισεκατομμύριο να το κάνει ότι θέλει ή να το βγάλει στο Εξωτερικό ή vα το απορροφήσει υπό τη μορφή εισαγωγών προμηθειών, σε υψηλά υπερτιμολογημένες τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει λεφτά εδώ δεν πρόκειται να φέρει. Τεχνογνωσία δεν φέρνει. Τιμές, τις αυξάνει. Επενδύσεις δεν κάνει, Τι άλλο κάνει;

Ξέρετε τι κάνει; Κάνει ό,τι θέλει όσον αφορά τις εισαγωγές. Θα φέρνει τεχνολογία από όπου θέλει, όπως θέλει και σε όποιες τιμές θέλει. Εμείς έχουμε να κερδίσουμε απ” αυτό; Καθόλου. Εμείς ούτε ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε κάνει μια συμφωνία ούτε εκ των προτέρων ούτε μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το καταστατικό. Και κάτι άλλο. Μήπως θα προωθήσει, θα αναβαθμίσει το τεχνολογικό επίπεδο του ΟΤΕ; Ούτε κι αυτό. Θα φύγουν οι “Έλληνες επιστήμονες απ’ αυτήν την αποικιακής μορφής εταιρεία, θα πάνε στο εξωτερικό, στις μητρικές να δουλέψουν. Εδώ θα μας φέρουν δεύτερης και τρίτης διαλογής επιστήμονες. όπως έγινε και στην ΕΑΒ και θα υποβαθμιστεί το ελληνικό προσωπικό. Εισαγωγή φτηνής τεχνολογίας από το εξωτερικό, εξαγωγή εξειδικευμένου ελληνικού προσωπικού προς το εξωτερικό. Συγχαρητήρια!

Βάρος στον καταναλωτή. Δεν προωθούμε την εθνική μας στρατηγική, δεν προωθούμε την επιστήμη στην Ελλάδα.

Για την εθνική άμυνα τι γίνεται; Παραδίνουμε και την εθνική μας άμυνα στα χέρια του γενικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι αλλοδαπός, ο οποίος μπορεί να είναι τόσο φιλέλλην όσο είναι και ο διευθυντής της ΕΑΒ, που έχει δηλώσει δημόσια τη θέση του υπέρ των Σκοπίων. Ποια θα είναι η θέση του δεν ξέρω. Ο στρατηγικός επενδυτής μπορεί να μας φέρει κι έναν Τούρκο υπήκοο κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποιος θα πει ότι δεν τον θέλουμε” Αυτός διορίζει το γενικό διευθυντή. Σε ποιανού χέρια θ’ αφήσουμε την εθνική μας ασφάλεια, την επικοινωνία με τις παραμεθόριες περιοχές;

Υπάρχει κι ο άλλος μύθος: Θα κάνουμε, λεει, μια παράλληλη δικτύωση για το στρατό. Πρώτον, αυτό θα πάρει πολλά χρόνια, δέκα χρόνια, Δεύτερον , θα στοιχίσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δραχμές. Δηλαδή, ενώ τώρα έχουμε ένα δικό μας ΟΤΕ και μπορούμε μέσα από τον ΟΤΕ να εξασφαλίσουμε και τις ανάγκες της εθνικής μας άμυνας, θα κάνουμε έναν άλλο ΟΤΕ, άλλο χαράτσι στον Έλληνα, ένα τρισεκατομμύριο για χάρη των ξένων επενδυτών, γιατί δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο.

Μιλάτε για την Ευρώπη και Την ιδιωτικοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. δεν γίνεται ιδιωτικοποίηση με αυτήν την έννοια που, καταλαβαίνετε εσείς στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Ξέρετε τι γίνεται; Αλληλοδιείσδυση και συνεργασία εταιρειών γίνεται. Αυτό το οποίο γίνεται και λέγεται με τον αγγλικό όρο Cross Share Ηοlding. δηλαδή αλληλοδιείσδυση και ανταλλαγή μετοχών είναι συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές εταιρείες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα θηρία.

Στην ιδιωτικοποίηση που λετε της Γαλλίας και της Γερμανίας ξέρετε ποιος παίρνει τις μετοχές; Η μία εταιρεία παίρνει την άλλη. Στη γαλλική και γερμανική εμπειρία η γαλλική εταιρεία αγόρασε μετοχές από τη γερμανική και η γερμανική από τη γαλλική.

Με τη δική σας φιλοσοφία αν ερχόσάστε για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και μας λέγατε τι πρόκειται vα κάνετε αυτό εμείς δεν θα συμφωνούσαμε, αλλά θα το συζητούσαμε σαν μία σοβαρή απόφαση έξω από την περιοχή των σκανδάλων.

Αν μας λέγατε ότι θα πουλήσετε το 35% των μετοχών του ΟΤΕ σε μία ευρωπαϊκή εταιρεία, αλλά εμείς θα ανταλλάξουμε αυτές τις μετοχές και θα πάρουμε ίσης αξίας μετοχές αυτής την εταιρεία, η πρόταση θα είχε κάποια σοβαρότητα. “Έτσι, θα έρθει κάποιος από τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα να εγκατασταθεί στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα στείλουμε και εμείς από την Ελλάδα με το 35% των μετοχών “Έλληνες να εγκατασταθούν στο ΔΣ τους. Και αυτές οι δύο εταιρείες να συμφωνήσουν πως θα γίνει η κατανομή της παραγωγής και πώς θα βάλουμε κοινούς στόχους έτσι που και η καημένη Ελλάδα να διεκδικήσει ένα κομμάτι της νέας κατανομής της εργασίας και να γίνει και παραγωγή τηλεματικής στην Ελλάδα και να μην είναι η χώρα μας μία αποικία που πουλάμε απλούστατα με εισαγωγές προϊόντα που παράγονται αλλού εμείς θα πληρώνουμε με αγροτικά προϊόντα ή με φθηνό τουρισμό.

Αν το λέγατε αυτό, αν κάνατε μία τέτοια πρόταση, όπως κάνουν οι γάλλοι και οι γερμανοί εμείς θα σας λέγαμε ποιες είναι οι γενικές μας αντιρρήσεις σ” αυτό, αλλά θα λέγαμε ότι είναι μία σοβαρή πρόταση που θα τη συζητούσαμε.

Το νομοσχέδιο, όμως, που μας φέρνετε για συζήτηση δεν συζητιέται. Είναι ντροπή για όλους οι οποίοι θα το στηρίξουν , κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάνω έκκληση σε εσάς για τελευταία φορά. Εδώ δεν παραδίδετε μόνο τον ΟΤΕ, παραδίδετε το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας και την καταδικάζετε σε περιθωριοποίηση, σε ένα νέο δυναμικό τομέα που οι άλλες χώρες τον διεκδικούν και εσείς υπνώττετε ύπνο βαθύ.

“Έστω και την τελευταία στιγμή ασκήσατε πίεση στην Κυβέρνησή σας να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, να συζητηθεί άλλη αλλαγή στον ΟΤΕ και σ” αυτήν τη συζήτηση να πάρουμε μέρος και εμείς ευχαρίστως. Να έχουμε τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις, αλλά επιτέλους να έχουμε μία κοινή εθνική στρατηγική. Να συμφωνήσουμε ότι δεν δεχόμαστε αυτήν την υποβάθμιση στην Ελλάδα και επίσης να συμφωνήσουμε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει ένα κομμάτι της μοντέρνας τεχνολογίας και παραγωγής σ” αυτόν τον τόπο.

Αν δεν το πιστεύετε και αν δεν μπορείτε να το κάνετε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να φύγετε γρήγορα για να σωθεί ο Τόπος και να έρθει η Κυβέρνηση που πιστεύει στις αστείρευτες δυνάμεις του Ελληνικού Λαού που μπορεί επιτέλους να βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn