ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Έχει ήδη λεχθεί ότι τα περισσότερα άρθρα αφορούν στο διδακτικό προσωπικό και νομίζω ότι νομοτεχνικά θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε πολύ τη δουλειά μας, αν αναφερόμασταν απλούστατα στα αντίστοιχα άρθρα του ν.1268 ή του ν.2530, γιατί τα περισσότερα άρθρα είναι αντιγραφή αυτών των νόμων. Μου κάνει εντύπωση που η Επιστημονική Επιτροπή δεν το επισημαίνει.
Θα περιμέναμε να είχαμε αρκετά άρθρα και για το θέμα των στρατιωτικών σπουδών και των στρατιωτικών που θα διδάξουν στη Σχολή. Εκεί είναι το κύριο θέμα και το νομοσχέδιο δεν ασχολείται.
Νομίζω ότι σε ένα άλλο νομοσχέδιο, όπως άλλωστε έχετε πει, κε Υφυπουργέ, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των προγραμμάτων σπουδών και το επίπεδο και την εξέλιξη των στρατιωτικών εκπαιδευτών.
Όσον αφορά στα άρθρα, έκανα τον κόπο να κάνω μια αντιπαραβολή με τους νόμους 1268 και 2530. Ουσιαστικά ξαναψηφίζουμε αυτά που ήδη είναι νόμοι με μία διαφορά όσον αφορά στο εκλεκτορικό σώμα και όσον αφορά στους μισθούς. Το άρθρο 8 είναι ακριβώς το άρθρο 13 του ν.1268, με τη διαφορά ότι δέχεστε – και ορθώς – ότι θα έχουμε μόνον καθηγητές πλήρους απασχόλησης. Το άρθρο 9 είναι ακριβώς το ίδιο με το άρθρο 14 του ν.1268, με τη διαφορά ότι για τον λέκτορα ζητάτε δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις, αντί μιας. Δεν έχω αντίρρηση.
Όσον αφορά στην προκήρυξη των θέσεων, τα άρθρα 10 και 11 είναι ακριβώς το άρθρο 15 του ν.1268. Με το άρθρο 17, έχουμε ήδη συμφωνήσει. Άρα, δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση γι” αυτά τα άρθρα, αλλά διερωτώμαι μήπως θα ήταν καλύτερα να αναφερθούμε απλώς στα άρθρα του ν.1268. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 12 που είναι ίδιο με το άρθρο 1 του ν.2530. Για τα θέματα των άρθρων 13 και 14 που αφορούν στην απασχόληση, αυτά τα προνόμια τα έχουμε ήδη δώσει στους πανεπιστημιακούς. Είναι ακριβώς αντιγραφή του άρθρου 17 του ν.1268 και του άρθρου 2 του ν.2530. Άρα, σωστά υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Και για τις άδειες, το άρθρο 14 είναι και αυτό ίδιο με το άρθρο 17 παρ.3 του ν.1268.
Οι διαφορές λοιπόν βρίσκονται στα όργανα εκλογής, στο εκλεκτορικό σώμα και στο μισθολόγιο. Όσον αφορά στο εκλεκτορικό σώμα, εάν πρόθεσή μας είναι αυτά τα μέλη ΔΕΠ να προσφέρουν ισότιμο έργο με τους πανεπιστημιακούς, τότε πρέπει να κριθούν από ένα εκλεκτορικό σώμα, το οποίο θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημιακού επιπέδου είτε των στρατιωτικών σχολών είτε των άλλων πανεπιστημίων. Δεν μπορείτε κε. Υφυπουργέ να συγκροτήσετε ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα με μέλη ΔΕΠ μόνο από τις στρατιωτικές σχολές.
Θα ήταν καλύτερο να πούμε ότι η εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από εκλεκτορικό σώμα, όπως γίνεται και για τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων και ότι υπάρχει μία δευτεροβάθμιος επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη τα οποία προβλέπονται σε αυτό το άρθρο και εξετάζει τη νομιμότητα της εκλογής. Έτσι, θα έχουμε μία πλήρη ισοτιμία και εξομοίωση μεταξύ των πανεπιστημιακών και των καθηγητών στις στρατιωτικές σχολές. Αυτό λύνει και το θέμα του μισθολογίου.
………………
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Υπάρχει μία διαφορά. Εδώ εκλέγουμε καθηγητή ο οποίος θα διδάξει χημεία, φυσική και μαθηματικά στις στρατιωτικές σχολές. Το αν είναι κατάλληλος ή όχι, αυτό θα πρέπει να καθοριστεί από αντίστοιχους καθηγητές που ξέρουν χημεία, φυσική και μαθηματικά. Εάν η εκλογή αυτή γίνει όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, τότε θα έχουμε μία sui generic κατηγορία μελών ΔΕΠ των στρατιωτικών σχολών, που δεν είναι ακριβώς πανεπιστημιακοί.
Έρχομαι εδώ στο προηγούμενο άρθρο, σχετικά με τα καθήκοντα των διδασκόντων. Γιατί εκεί μιλάτε επίσης για αυτοδύναμη διδασκαλία. Εάν το Εκλεκτορικό Σώμα δεν λειτουργήσει όπως σας προτείνω, εγώ δεν ξέρω τι είδους αυτοδύναμη διδασκαλία θα έχουμε. Κι αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
Εάν ακολουθήσουμε την προσέγγιση του νομοσχεδίου αυτού, τότε ουσιαστικά λέμε ότι οι διδάσκοντες, τα μέλη ΔΕΠ σε αυτές τις σχολές δεν είναι ακριβώς πανεπιστημιακού επιπέδου. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε προχωρήσει στη δοκιμασία επιλογής και εξέλιξης που υποβάλλονται οι πανεπιστημιακοί.
Αυτή θα ήταν η προτίμησή μου, όσον αφορά στο θέμα του Εκλεκτορικού Σώματος, οπότε αυτόματα θα έληγε το θέμα του μισθολογίου. Εφόσον παράγουν ισότιμο έργο, περνούν από ακριβώς τις ίδιες δοκιμασίες, θα πρέπει φυσικά να έχουν και τους ίδιους μισθούς με τους πανεπιστημιακούς. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε πάντοτε θα υπάρχει το θέμα της ουσιαστικής ισοτιμίας μεταξύ των καθηγητών των στρατιωτικών σχολών και των πανεπιστημίων, κάτι που νομίζω ότι δεν θέλουμε.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn