ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι οπλύ πιο απλό και θα ήθελα να δώσω μερικές διευκρινήσεις.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τον Ιανουάριο του 2002, συστήθηκε η Επιτροπή επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους. Τον Οκτώβριο του 2002 – στην τρέχουσα Σύνοδο της Βουλής – συνήλθε αυτή η Επιτροπή και εξέλεξε το Προεδρείο της.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου, οι υπηρεσίες της Βουλής απεφάνθησαν ότι η εκλογή αυτή του Προεδρείου δεν ισχύει, διότι η σύσταση της Επιτροπής έγινε τον Ιανουάριο του 2002. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ήμουν εγώ, δεν ήταν Πρόεδρος εν ισχύι και δεν μπορούσα φυσικά να συγκαλέσω την Επιτροπή.
Αυτό θα ήθελα να διορθωθεί, κύριε Ρεγκούζα, εκεί που λέτε ότι ο εκλεγείς Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή αυτή δεν έχει πλέον Προεδρείο.

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Ναι, κύριε Αρσένη …

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Άρα, για α πάμε τώρα στην ουσία του θέματος, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο Πρόεδρος της Βουλής να συγκαλέσει την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί, έχει μέλη, να εκλέξει νέο Προεδρείο και ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί, σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση, να ορίσει ημερομηνία εξέτασης του ισολογισμού και του απολογισμού.
Απ” ό,τι ξέρω, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη γι” αυτή τη συζήτηση, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαδικασίες για να προχωρήσει η εξέταση.
Θα ήθελα όμως, με την ευκαιρία αυτή, να τονίσω κάτι. Για να κάνει αυτή η Επιτροπή το έργο της, α χρειαστεί να έχει μία τεχνική γραμματεία. Δεν μπορούν τα μέλη της Επιτροπής, οι Βουλευτές, να συλλέξουν στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, από δημόσιους οργανισμούς, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα χρειαστεί να συσταθεί μία τεχνική Γραμματεία, ολιγομελής, η οποία θα είναι στη διάθεση της Βουλής, για να μπορέσει να συλλέξει εκείνα τα στοιχεία, ώστε να μπορέσει να ελέγξει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Κράτους. Αν δεν γίνει αυτό, φοβάμαι πολύ ότι η Επιτροπή, μέσα σε δύο συνεδριάσεις, δεν θα μπορέσει να συζητήσει τα πράγματα σε βάθος και να επιτελέσει το έργο της.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn