Κύριο
Σταύρο Ψυχάρη
Εκδότη – Διευθυντή
ΤΟ ΒΗΜΑ
Κύριε Διευθυντά,

Στη στήλη της εφημερίδας σας «Κύριε Διευθυντά», που δημοσιεύθηκε στις 27/2/07 και υπογράφεται από τον κ. Δ..Κ. Ψυχογιό, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το 1996 ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης «είχε υποσχεθεί, χωρίς να την υλοποιήσει, την κατάργηση του κλειστού αριθμού εισακτέων» στα ΑΕΙ.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας θα ήταν χρήσιμη η συγκριτική παράθεση του αριθμού εισακτέων από το 1996 ως το 2000, που εξελίχθηκε ως εξής: το 1996 οι θέσεις ήταν 49.638, το 1997 ήταν 54.503, το 1998 αυξήθηκαν σε 62.289, το 1999 σε 71.265 και το 2000 σε 85.051.

Με τα στοιχεία αυτά, αβίαστα συμπεραίνεται ότι ο Γεράσιμος Αρσένης όχι μόνο τήρησε την υπόσχεσή του ως προς το συγκεκριμένο θέμα αλλά και προσδιόρισε έναν από τους κεντρικούς στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1996-2000 που ήταν η σταδιακή αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα υπάρχοντα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με ταυτόχρονη δημιουργία νέων τμημάτων.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1996-2000 ήταν ένα σύνολο μέτρων και καινοτόμων θεσμών που αφορούσαν και επηρέαζαν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και είχε χρονική κορύφωση το 2000 οπότε και καταργήθηκαν οι γενικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για πληρέστερη ενημέρωση και άσχετα από τη μετέπειτα αποδόμηση πολλών μέτρων της μεταρρύθμισης, ενδεικτικά αναφέρω κάποιους από τους θεσμούς που προέβλεπε, όπως την κατάργηση της επετηρίδας και το διορισμό των εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, τη δια βίου εκπαίδευση και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό, τις σχολικές βιβλιοθήκες και εργαστήρια, την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και την ειδική αγωγή.

Με τιμή,
Χαράλαμπος Σ. Χατζηλαμπής
Πολιτικό Γραφείο Γεράσιμου Δ. Αρσένη

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn