Προς
Τον κ. Σεραφείμ Φυντανίδη
Διευθυντή
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Κοιν.: Συντακτική ομάδα («Φορείς») του ΙΟΥ
Μίνωος 10-12
Νέος Κόσμος

Κύριε Διευθυντά,

Στο ρεπορτάζ «Ο γνωστός-άγνωστος πρύτανης», που δημοσιεύτηκε στις 17/03/07, γίνεται αναφορά στα «διαβόητα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής» (ΠΣΕ) του Ν. 2525/97, που θεσπίστηκαν κατά τη θητεία του Γεράσιμου Δ. Αρσένη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, με τον ισχυρισμό ότι «επρόκειτο για τη δημιουργία ιδιωτικών ΑΕΙ στο εσωτερικό των δημοσίων». Αναφέρεται, επίσης, ότι δυόμισι χρόνια αργότερα, αποφάσεις του ΣτΕ, «κήρυξαν τα ΠΣΕ αντισυνταγματικά».

Για πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι τα ΠΣΕ όχι μόνο δεν ήταν προσπάθεια δημιουργίας ιδιωτικών ΑΕΙ αλλά, όλως αντιθέτως, επρόκειτο για τη θεσμική ένταξη στα δημόσια Πανεπιστήμια της διά βίου εκπαίδευσης, ατόμων άνω των 23 ετών που είτε δεν είχαν είτε δεν χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μερικών ή ολοκληρωμένων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γι αυτό άλλωστε, ο θεσμός αυτός δέχτηκε αδυσώπητες επιθέσεις από οικονομικούς κύκλους που διεκδικούσαν για ίδιον όφελος το χώρο αυτό της εκπαίδευσης.

Οι περισσότεροι από 7.500 συμπολίτες μας που αξιοποίησαν τη δυνατότητα αυτή και περάτωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα ΠΣΕ με αποτέλεσμα την προσωπική τους πραγμάτωση και την επαγγελματική τους ανέλιξη, είναι ένα καλό και χρήσιμο κριτήριο αξιολόγησής τους.

Το ΣτΕ δεν έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας των ΠΣΕ αλλά είχε ενστάσεις ως προς τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων, θέμα που ξεπεράστηκε με το Ν. 2752/99, ο οποίος καθορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια εισαγωγής.

Τέλος, ο ισχυρισμός ότι ο Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης «δεν δίστασε να μπλοκάρει κάθε πίστωση και να διώξει τις επόμενες πρυτανικές αρχές, όταν αυτές κατάργησαν τα ΠΣΕ» είναι ανακριβής, για τον απλούστατο λόγο ότι κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εκάστοτε Υπουργού Εθνικής Παιδείας, δεδομένου ότι οι πρυτανικές αρχές είναι όργανα εκλεγμένα απ” ευθείας από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι διορισμένα από τον Υπουργό.

Ευχαριστώντας εκ προοιμίου για τη δημοσίευση της παρούσας,
Με τιμή
Χαράλαμπος Σ. Χατζηλαμπής
Πολιτικό Γραφείο Γεράσιμου Δ. Αρσένη

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn