Κύριο
Λάμπρο Σμαϊλη
Διευθυντή
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κύριε Διευθυντά,

Στο άρθρο με τίτλο «Δημοκρατία και… Ανυπακοή» στις 17/03/07, ο σχολιαστής σας Γιάννης Προβής, με τον ισχυρισμό ότι «η περιβόητη μεταρρύθμιση Αρσένη πυροδότησε μια τέτοια κρίση νομιμοποίησης, ώστε να ξηλωθεί από τους εμπνευστές της», δημιουργεί στον αναγνώστη την παραπλανητική εντύπωση ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1996-2000 εμποδίστηκε και ακυρώθηκε λόγω της αναταραχής στο χώρο της Παιδείας.

Ο ισχυρισμός αυτός, πέρα από παραπλανητικός, ίσως να είναι συνέπεια ενημέρωσης σε συνθηματολογικό μόνο επίπεδο και ελλιπούς πληροφόρησής του για τα θέματα της Παιδείας. Διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η αγνόηση πραγματικών γεγονότων που καταδεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση όχι μόνο άρχισε να εφαρμόζεται, αλλά και θεσμοί που εισήγαγε λειτούργησαν και μερικοί δε από αυτούς εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Διότι, η ομαλότητα στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επανήλθε σταδιακά και τα έτη 1999 και 2000 οι εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου έγιναν κανονικά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μεταρρύθμιση. Μια υπεύθυνη μελέτη του θέματος δεν πρέπει να παραβλέπει ιστορικές πραγματικότητες όπως ο διπλασιασμός των εισακτέων στα ΑΕΙ, η κατάργηση της επετηρίδας και ο διορισμός των εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, η δια βίου εκπαίδευση και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η Ειδική Αγωγή κ.α..

Αν πολλά από τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άλλαξαν μετά το 2000, για την αναζήτηση των αιτίων θα πρέπει να ανατρέξουμε σε άλλους παράγοντες, που δεν είχαν σχέση με τις κινητοποιήσεις ανυπακοής.

Με τιμή,

Χαράλαμπος Σ. Χατζηλαμπής
Πολιτικό Γραφείο Γεράσιμου Δ. Αρσένη

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn